W zakresie działania Komitetu Informatyki PAN znajduje się rozwój informatyki, jako dyscypliny nauki i działu technologii o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju współczesnej cywilizacji. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP).

Wybory do kadencji 2020-2023 Komitetu Informatyki

Zgodnie z Uchwałą Nr 50/2019 Prezydium PAN z dnia 17.09.2019 r. w sprawie regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, w dniu 7.11.2019 rozpoczęła się procedura wyborów do kadencji 2020-2023 Komitetu Informatyki PAN. Ich harmonogram jest następujący: 

 • 7-8.11.2019: ogłoszenie wyborów
 • 12-20.11.2019: rejestracja kandydatów w systemie wyborczym
 • 22.11-4.12.2019: weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN
 • 5-6.12.2019: weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN
 • 9-11.12.2019: weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym
 • 16-20.12.2019: wybory

Wybory przeprowadzone zostaną elektronicznie. Na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/ znajduje się kalendarz wyborczy i zakładka do systemu wyborczego, gdzie można się będzie zarejestrować. Rejestracja wyborców będzie otwarta od 12 listopada. Uprawnieni do głosowania i kandydowania (tj. osoby ze stopniem dr hab. lub tytułem profesora) muszą się na niej rejestrować osobiście.  

Skład Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej KI PAN, uchwalony na ostatnim zebraniu Komitetu w dn. 30.10.2019, jest następujący:

 • Prof. Anna GAMBIN
 • Prof. Stanisław KOZIELSKI
 • Prof. Krzysztof KRAWIEC
 • Prof. Wojciech PENCZEK
 • Prof. Roman SŁOWIŃSKI – przewodniczący.