Data Opinia / ekspertyza 
02.2021  Opinia Komitetu Informatyki na temat Rekomendacji OECD dotyczącej dostępu do danych z badań finansowanych ze środków publicznych (PDF)
10.2020 Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 2/2020 w sprawie udostępniania prac dyplomowych z zakresu informatyki na zasadach licencji otwartych (PDF)
10.2020 Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 1/2020 w sprawie poparcia rekomendacji dydaktycznych proponowanych w ramach inicjatywy ACM/IEE-CS Computing Curricula 2020 (PDF)